AVG Privacy Statement

Logisch dat je wil weten waarvoor wij bepaalde gegevens van je nodig hebben en gebruiken. Hieronder hebben we het voor je uiteengezet.

Waarom hebben wij je gegevens nodig?
Allereerst hebben wij je gegevens nodig eenvoudigweg om jou en je huisdier goed van dienst te kunnen zijn. Met je gegevens in ons systeem kunnen wij met je communiceren over onze dienstverlening. Dit kan per post, e-mail, of telefoon. Aan je klantenkaart zijn de gegevens van je huisdier(en) gekoppeld. Ieder huisdier heeft zijn eigen patiëntenkaart. In de patiëntenkaart worden gegevens over de gezondheid en behandeling van het dier vastgelegd. Verslaglegging van medische bevindingen, behandelplannen en medicatie zijn erg belangrijk voor een optimale hulp aan jou en je huisdier.

Daarnaast hebben wij ook te maken met wet- en regelgeving die ons verplicht gegevens over financiën of medicijnafgifte te verantwoorden dan wel te bewaren.

Welke gegevens vragen wij aan je?
Ons systeem bestaat uit een klantendossier, huisdierenkaart en patiëntenkaart.  In het klantendossier heeft iedere klant een eigen klantenkaart Daarin noteren wij je naam, adres, postcode en woonplaats (NAW-gegevens), telefoonnummer(s) en je e-mailadres. In een enkel geval en in overleg met jou noteren wij ook je geboortedatum en het documentnummer van je identificatiebewijs.

Deze gegevens gebruiken wij voor het versturen van facturen, vaccinatieoproepen, informatiebrieven, telefonisch contact over je huisdier, nazorghandelingen en eventueel een nieuwsbrief.

Van je huisdier vragen we: Naam, diersoort, ras, geslacht, geboorte datum (of geschatte geboortedatum), chipnummer (indien aanwezig), lichaamsgewicht, kleur, vachttype en eventueel of er een huisdierverzekering is afgesloten. Hierdoor weten wij om welk dier het gaat en kan bijvoorbeeld communicatie, medicijnafgifte en facturering op huisdierniveau geregeld worden.

Moet je deze gegevens afgeven?
Daar is geen verplichting toe, maar als je deze niet afgeeft, kunnen wij jou en je huisdier niet helpen. Schrijf je je bij ons, in dan worden je gegevens in ons systeem verwerkt. Daarmee geef je dan ook tegelijkertijd toestemming aan ons om deze gegevens te verwerken en te bewaren.

Wat doen we met je gegevens?
Alle medewerkers binnen Dijkstra Dierenkliniek kunnen jouw gegevens en die van je huisdier inzien. De gegevens worden opgeslagen in ons praktijk management softwaresysteem. Ze worden uitsluitend gebruikt voor het doel waar je ze voor hebt afgegeven, namelijk voor een zo goed mogelijke dienstverlening aan jou voor je huisdier.
Soms willen we een huisdierfoto en/of verhaal op social media delen, als dit jouw huisdier betreft vragen wij hiervoor je toestemming.

Klantgegevens worden verwijderd indien ze langer dan 7 jaar niet meer actief zijn.

Delen we je gegevens met andere partijen?
Ja, wij werken samen met een aantal partijen:

  • Voor het versturen van gepersonaliseerde oproepkaarten zoals voor vaccinaties werken wij samen met Personal Card B.V. Zij hebben hiervoor je NAW en diergegevens nodig. Zij gebruiken de gegevens uitsluitend voor dit doeleind en bewaren de gegevens niet.
  • Bij het plaatsen van een ID chip bij je huisdier geef je toestemming deze via ons te registreren bij Backhome Club. Voor de registratie zijn je gegevens nodig.
  • Je NAW en diergegevens kunnen worden gebruikt voor aanvragen voor vervolgonderzoek, vervolgbehandelingen en aanvragen voor speciale medicatie. Bedrijven en professionals zoals bijvoorbeeld veterinaire specialisten, laboratoria, farmaceuten, humane apotheken hebben dan je gegevens nodig. Een dergelijke aanvraag gebeurt altijd in overleg met jou, dan wel op jouw verzoek.
  • Dijkstra Dierenkliniek heeft laboratoriumapparatuur van Idexx. De software van Idexx is een cloud-based programma van de firma Idexx-Animana. In onze opdracht verwerken en bewaren zij je gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor ze aan hen zijn toevertrouwd. Zij gebruiken de aangeboden data wel in geanonimiseerde vorm voor analyse en statistiek doeleinden.

Zijn je gegevens veilig?
Wij zorgen voor beveiliging van je gegevens op verschillende manieren:

  • Communicatie met de server waar onze software op draait gaat via een beveiligde verbinding, IP wordt gecontroleerd en is uitsluitend toegankelijk met wachtwoorden.
  • Onze computersystemen en netwerk worden gemonitord door een ICT bedrijf om ze up to date te houden, veilig te houden en om technische mankementen voor te zijn.
  • Ons netwerk wordt afgeschermd van potentiele indringers met actieve antivirus en malwareprogramma’s.
  • Met betrokken partijen hebben we, indien van toepassing, een verwerkersovereenkomst gesloten, wat inhoudt dat ook zij verklaren volgens de AVG richtlijnen te werken.

Het blijven jouw gegevens!
Je hebt ten alle tijden het recht op inzage in je gegevens en de mogelijkheid om je gegevens te laten verwijderen, of door te sturen naar een andere partij.

Na identiteitscontrole wordt er met je bepaald om welke gegevens het gaat, wat er mee moet gebeuren en of je verzoek niet in strijd is met wettelijke regelgeving, bijvoorbeeld ten aanzien van bewaarplicht.

Heb je vragen over ons Privacy Statement? Vraag het ons:

Team Dijkstra Dierenkliniek

026 3830138